روز گذشته، در مراسم رونمایی از کتاب « فساد در رسانه‌ها » ترجمه دوست گرامی، آقای دکتر حبیب الله معظمی گودرزی شرکت کردم. این کتاب نوشته چهار نفر با تخصص‌های علوم ارتباطات، حقوق، فلسفه و فلسفه اخلاق تا جامعه شناسی و روان شناسی است به نام‌های ادوارد اچ اسپنس، آندرو الکساندرا، آرون کوئین و آن دان. مراسم در ساختمان انتشارات سروش برگزار می‌شد. وارد سالن که شدم، آقای دکتر گودرزی مشغول مصاحبه رادیویی بود که طولانی هم شد-  به گمانم، تا آغاز مراسم. به تدریج علاقمندان و به ویژه خبرنگاران بیشتری هم به جمع پیوستند و بسم الله… و سخنرانی مدیری که سخنی برای گفتن نداشت و از سقوط اخلاقیات در رسانه‌های غرب گفت و  از «مرداک»، همین.

آقای دکتر معظمی نیز با حضور در جایگاه به تفصیل به معرفی کتاب و بخش‌های آن پرداخت. توضیح‌ خوبی داد و مخاطب را با کلیات مضمون اثر آشنا می‌کرد.

گزیده‌ای از سخنان آقای دکتر معظمی درباره کتاب:

کتاب ‘ فساد در رسانه ها’ در  نه بخش تدوین شده است.

بخش اول با عنوان معرفی به موضوع لزوم اخلاق در رسانه ها می پردازد و محیط اخلاقی پایدار را ترسیم می کند؛
بخش دوم کتاب اخلاقیات اطلاعات به مثابه راهنمای رسانه ها است که در آن اخلاق نامه حرفه ای معرفی شده و به بیان رسانه های جدید و مسائل اخلاقی جدید می پردازد. در این بخش همچنین به موضوع عدالت نگاه ویژه ای شده و آن را به عنوان راهنمای رسانه ها قلمداده کرده اند

بخش سوم کتاب کسب و کار رسانه و کسب و کار بازار را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و هنجارهای موجود در فضای رسانه را مورد ارزیابی قرار می دهد؛
بخش چهارم کتاب (حرفه ای گرایی در رفتار و هویت) گفت: برخی از اخلاقیاتی که روزنامه نگاران در عرصه کار رسانه ای خود باید به آن پایبند باشند در این بخش مورد بحث قرار گرفته است؛
بخش پنجم  کتاب به سرح تعارض در نقش های رسانه و معرفی  نقش های عام اولیه روزنامه نگاری، تبلیغات و روابط عمومی؛

بخش هفتم با عنوان تحلیل دو جنبه دست کاری عکس و فسادهای موجود در رسانه های تصویری؛

در بخش هشتم خواننده کتاب با ترویج، تدوین و تنظیم ضوابط اخلاقی در رسانه ها آشنا می شود؛

در بخش پایانی (نهم) کتاب نیز برتری اخلاقی و الگوهای نقش در رسانه مورد بررسی و قرار می گیرد؛

محتوای این کتاب بحثی عمیق در زمینه فلسفه اخلاق دارد. این کارکرد چون در همان نقش رسانه که تامین اطلاعات به شیوه درست و منصفانه و صادقانه قرار می گیرد، تعریف می شود، بنابراین رسانه یا هر کنشگر در رسانه که به آن عمل نکند یا خلاف آن عمل کند،ایجاد فساد کرده است.

دامنه فساد از خبر و گزارش و اطلاعات جعلی و دروغ تا تولید اطلاعات با مقاصد شخصی و یا سانسور اطلاعات را دربر می گیرد که ممکن است به دلیل منافع سازمانی یا شخصی و خواست صاحبان قدرت سیاسی و ثروت بروز کند.

از ویژگی های کتاب، اتکا به مباحث فلسفی، فلسفه اخلاق، جامعه شناسی و علوم ارتباطات همچنین استفاده از نومنه‌های عینی و شواهد واقعی و رویدادهای فسادانگیر در عرصه رسانه در جهان طی یکی و دو دهه اخیر باضافه معرفی الگوهای روزنامه نگاران با شهامت جهان است
هدف از ترجمه این کتاب: تلنگری به بروز فساد در برخی رسانه های داخلی است.