ماهنامه مدیریت ارتباطات شماره ۶۶ . آبان ۱۳۹۴

محمود بابایی: مطلق گرایی در یادگیری الکترونیک از بین رفته است

گفت وگو از الهام عبادتی

محمود بابایی که معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را برعهده دارد، ازجمله مدیرانی است که آشنایی کاملی با فضای مجازی دارد و سا ل ها در زمینه اطلاعات و ارتباطات به فعالیت علمی و حرفه‌ای اشتغال داشته است. وی محمود باباییدانش آموخته دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی است و به عنوان استادیار  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مشغول تدریس و پژوهش است. بابایی صاحب آثاری چون  « نیازسنجی اطلاعات »  و  « نشر الکترونیکی » نیز هست تألیف کتابی با عنوان « یادگیری الکترونیکی » و تجربیات بسیار وی در این زمینه بهانه‌ای شد تا با ایشان درباره مفهوم یادگیری الکترونیک گفت‌وگویی داشته باشیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. متن کامل گفتگو