در کتاب ماه « کلیات » شماره  ۱۶۵ – شهریور ۱۳۹۰-  نقدی از استاد ارجمند خانم دکتر مریم صراف زاده،  بر کتاب «مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی»  تألیف اینجانب، منتشر شده بود که حاوی نکات و یادآوریهای ارزشمندی بود. ( متن کامل نقد دکتر مریم صراف زاده )

ابتدا باید اشاره کنم که پس از تألیف کتاب و استفاده عملی از آن در آموزش، به ویژه در کلاس یادگیری الکترونیکی – دانشگاه تهران- به وجود کاستی‌ها و نارساییهای فراوانی در کتاب برخورد کردم که برخی از آنها را خانم دکتر صراف زاده به درستی مورد اشاره قرار داده اند و از ایشان بابت این یادآوری‌ها سپاسگزارم. بیان نقاط قوت کتاب را ناشی از حسن ظن ایشان می دانم.

در ادامه، ناگزیرم بار دیگر به این نکته هم اشاره کنم که به ناشران محترم کتاب ضرورت ویراستاری ادبی کتاب را یادآور شده بودم که چنین نکردند و همواره باید وجود این نقص را به دانشجویان ارجمند تذکر دهم. سرکار خانم صارمی، دانشجوی علاقمند و پرتلاش دانشگاه تهران در ترم گذشته حدود نیمی از کتاب را ویراستاری کردند و نکات خوبی را یادآور شدند.

تلاشم این است که یک بازنگری اساسی در کتاب صورت گیرد و بر چهارمحور بیشتر تکیه کنم: نخست، تبیین فضای سایبر و ویژگیهای آن، به عنوان بستر یادگیری الکترونیکی. دوم، موضوع تعامل در یادگیری الکترونیکی، سوم، سیستم‌های مدیریت یادگیری الکترونیکی و مباحث نرم‌افزاری،  و چهارم نقش محتوا در یادگیری الکترونیکی. در بحث محتوا روش‌ها و فرایندهای تولید محتوا، کتابخانه‌های دیجیتالی برایم حایز اهمیت هستند.

با چنین رویکردی، تصورم این است که نیازمند همکاری مشارکت صاحبنظران دیگر در این حوزه هستم تا کتاب با کیفیتی کاملاً متفاوت منتشر شود. به عبارتی باید بگویم، نقص‌های موجود را با تألیف کتابی دیگر که حاصل اندوخته های علمی چند تن از صاحبنظران این حوزه است، جبران خواهم کرد. امیدوارم بتوانم نظر همکاران ارجمند و اندیشمندم  را برای مشارکت در مبحث «نقش کتابخانه‌های دیجیتالی در یادگیری الکترونیکی» و «تبیین مباحث فضای سایبر» جلب کنم. از خداوند توفیق عمل به این وعده را خواهانم.