پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می‌کند

هفدهمین سخنرانی علمی

فضای سایبر و کنشهای ارتباط‍ی

سخنراندکتر محمود بابائی
استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

این نشست در تاریخ چهار شنبه  ۱۳۹۰٫۷٫۲۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پژوهشگاه با حضور صاحبنظران و اندیشمندان برگزار خواهد شد. سرفصلهای این سخنرانی به شرح زیر خواهد بود:

مفهوم فضای سایبر

ساز و کارهای ارتباطی فضای سایبر

تعامل در فضای سایبر (شبکه‌های اجتماعی و وبلاگستان فارسی)

» شرکت در سخنرانی‌ها منوط به نام‌نویسی در مهلت‌تعیین‌شده برای هریک از سخنرانی‌هاست و اولویت با افرادی است که زودتر نام‌نویسی کنند.

» علاقمندان برای شرکت در سخنرانی‌های علمی پژوهشگاه باید برای نام‌نویسی، کاربرگهء نام‌نویسی الکترونیکی را تکمیل کرده و بهرایانامه (پست الکترونیکی) مربوط ارسال کنند.

» مکان برگزاری سخنرانی‌های علمی، تالار اجتماعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به آدرس تهران، خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، شماره ۱۰۹۰ طبقهء ششم است.

» سخنرانی‎های علمی پژوهشگاه همزمان با اجرا، در صفحهء » پخش زندهء سخنرانیهای علمی پژوهشگاه به‌صورت زنده پخش می‎شود.

» بینندگان این سخنرانی‎ها می‌توانند در زمان سخنرانی، پرسشهای خود را  از طریق ایمیل مربوط (scirel@irandoc.ac.ir) مطرح نمایند.