کتاب  یادگیری الکترونیکی هم (مانند کتاب نشر الکترونیکی) حاصل یک مطالعه نسبتاً جامع دو ساله است که گزارش آن در سطح بسیار محدود منتشر شده و با حذف بخشهایی از آن گزارش (که بیشتر ویژه یک سازمان- یعنی پژوهشگاه  علوم وفناوری اطلاعات ایران است) و تدوین و ویرایش مجدد می‌توانست کتاب مقدمه‌ ای بریادگیری الکترونیکییک منبع فارسی – در کنار منابع خارجی- برای پژوهشگران و دانشجویان باشد.  آماده‌سازی در اوایل دی ماه ۱۳۸۷ به پایان رسید، اما فرایندهای اداری انتشار آنرا دوسال به تأخیر انداخت.

آشکار است که با گذشت سه سال از پایان نگارش کتاب، نویسنده به ایده ها و اطلاعات نوینی دست می یابد که جای آن اکنون در کتاب خالی است. امید است اگر تجدید چاپ شده، بتوانم اصلاحات مورد نظر را در آن انجام  دهم و نیز، ویراستاری فنی و نگارشی کاملی صورت گیرد. کاری که در این چاپ میسر نشد.

مشخصات کتاب:

عنوان: مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی
نویسنده: بابائی، محمود
مشخصات نشر: تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار، ۱۳۸۹٫
مشخصات ظاهری : دوازده، ۲۷۵ ص.: جدول، نمودار.
شابک: ۴-۶۹-۷۵۱۹-۹۶۴-۹۷۸
ص.ع٫ به انگلیسی:Mahmoud Babaie: An Introduction to E-Learning

فهرست مطالب کتاب «یادگیری الکترونیکی»
________________________

فصل اول: نگاهی به پیشینه
مرور کلی و سابقه
پیشینه پژوهش درباره یادگیری الکترونیکی
فصل دوم: مبانی نظری یادگیری و یادگیری درونخطی
یادگیری چیست؟
پارادایمهای یادگیری
نظریه‌های یادگیری و یادگیری درونخطی
مکتب رفتارگرایی
الزامهای رفتارگرایی برای یادگیری درونخطی
مکتب شناخت‌گرایی
الزامات شناخت‌گرایی برای یادگیری درونخطی
مکتب سازه‌گرایی
الزامات سازه‌گرایی برای یادگیری درونخطی

فصل سوم: آموزش از راه دور: مفاهیم و سابقه
تاریخچه آموزش از راه دور
تعریف آموزش از راه دور
تلاشهای کنونی برای یادگیری از راه دور
سیر تکامل استفاده از فناوریها در یادگیری از راه دور
سیستمهای مکاتباتی
سیستمهای تلویزیون و رادیوی آموزشی
مزایای تلویزیون آموزشی
محدودیت‌های تلویزیون آموزشی
سیستمهای آموزش به کمک رایانه
مزایای رایانه در یادگیری
محدودیت‌های استفاده از رایانه در یادگیری
سیستمهای مبتنی بر اینترنت
امکانات آموزش اینترنت
شرایط آموزش در محیط اینترنت
تلاش جهانی در زمینه آموزشهای از راه دور
افریقا
کشورهای عربی
اقیانوسیه و آسیا
استرالیا
بنگلادش
چین
هنگ‌کنگ
هند
اندونزی
ژاپن
مالزی
فیلیپین
تایلند
اروپا
آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب
امریکای شمالی
آموزش از راه دور در ایران

فصل چهارم: یادگیری الکترونیکی: چشم‌انداز کلی
مروری بر تعاریف
گوناگونی یادگیری الکترونیکی
یکپارچه‌سازی یادگیری الکترونیکی و یادگیری در کلاس
نقش عوامل فرهنگی در یادگیری الکترونیکی
مزایای کاربرد یادگیری الکترونیکی
محدودیتها و چالشهای یادگیری الکترونیکی
افسانه‌های یادگیری الکترونیکی
دیدگاه دریفوس درباره یادگیری الکترونیکی

فصل پنجم: فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی
مرور کلی
انتخاب فناوری اطلاعات برای یادگیری
موانع و چالشها

فصل ششم: تولید و فراهم سازی محتوا برای یادگیری الکترونیکی
برخى رویکردهاى موجود در تولید محتوا
فناوریهای تولید محتوا برای یادگیری الکترونیکی
طراحی مطالب یادگیری درونخطی
تولید نسخه الکترونیکی
متن
تصویر
فیلم
صدا

فصل هفتم: تعامل در یادگیری الکترونیکی
انواع تعامل

فصل هشتم: مهارتها و محیط یادگیری الکترونیکی
یادگیرنده و محیط یادگیری الکترونیکی
ویژگیهای یادگیرندگان برای موفقیت در یادگیری الکترونیکی
نیازهای مهارتی یادگیرنده
نیازهای مهارتی مربی/ استاد
نیازهای مهارتی مربی راهنما
نیازهای مهارتی مربی گروه
نیازهای مهارتی کارکنان آموزشی

فصل نهم: پشتیبانی یادگیری الکترونیکی
پشتیبانی منابع
پشتیبانی ارتباطی
پشتیبانی امور مربوط به فناوری و دسترسی

فصل دهم: اقتصاد یادگیری الکترونیکی
بخش خصوصی و اقتصاد آموزش
عوامل مؤثر بر هزینه یادگیری الکترونیکی

فصل یازدهم: مدیریت سیستم یادگیری الکترونیکی
چگونگی مدیریت سیستم پشتیبانی یادگیری
سیستم مدیریت یادگیری و استانداردها
امنیت سیستم یادگیری الکترونیکی

فصل دوازدهم: ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی
دلایل اجرای ارزشیابی
ابزارهای ارزشیابی
مربیان و ارزشیابی در محیط مجازی
انواع ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

فصل سیزدهم: مسائل حق انتشار در محیط مجازی
حق انتشار چیست؟
سابقه
قانون حق انتشار
حق انتشار و حقوق مالکیت فکری در آموزش الکترونیکی