منتشر شده در کتاب ماه: کلیات شماره ۱۷۸ مهر ۱۳۹۱

این نوشتار، مروری است بر کتاب نظریه های جامعه اطلاعاتی تألیف فرانک وبستر با این ویژگی‌های کتابشناختی:

وبستر، فرانک. نظریه‌های جامعه اطلاعات. ترجمه اسماعیل قدیمی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۰٫ (چاپ اول ). ۵۵۵ ص.شابک: ۲-۱۳۸۹-۰۰-۹۶۴-۹۷۸، ۱۲۰۰۰۰ ریال

__________

کاربرد مفهوم جامعه اطلاعاتی، توصیف گرایش به استفاده از اطلاعات  و فناوری‌های نوین در عرصه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، و راهی برای توجیه وتفسیر تغییرات اجتماعی در دهه‌ پایانی قرن بیستم است. در چهارچوب این مفهوم، تحلیل نقش و تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی بر جامعه در سطح کلان و برای متمایز نمودن جامعه نوین متأثر از فناوری اطلاعات از جامعه صنعتی مورد توجه قرار می‌گیرد. نظریه جامعه اطلاعاتی، به آزمون شرایط اجتماعی مدرن می‌پردازد که متفاوت از شرایط جامعه صنعتی یا سرمایه‌داری است.

متن کامل