محمود بابائی

تهران ـ‌ صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵بابایی

تلفن: (داخلی ۳۰۰) ۶۶۴۹۴۹۸۰ ـ ۶۶۹۵۱۴۳۰ (۰۲۱)

دورنگار: ۶۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱)

____________________________

سایت شخصی:   http://www.babaie.ir

سایت درسی:http://www.elpdoc.com

تحصیلات

دیپلم: اقتصاد – اجتماعی- دبیرستان دکتر شریعتی– همدان

لیسانس: علوم اجتماعی- دانشگاه علامه طباطبایی

† ■ عنوان پایان‌نامه: مونوگرافی (تک‌نگاری) روستایی

فوق لیسانس: علوم اطلاع رسانی (علم اطلاعات و دانش‌شناسی) – دانشگاه تهران

† ■ عنوان پایان نامه: وضعیت ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور و مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران معرفیمقاله

دکترای تخصصی: علوم ارتباطات- دانشگاه علامه طباطبایی

■ عنوان رساله: فضای سایبر و الگوهای تعامل گفتمانی: نقش سازوکارهای اینترنت در شکل‌گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران

سمت کنونی:

– استادیار. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

– مدیر گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

– دبیر هیئت اجرایی جذب هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سمت‌های پیشین:

– مدیر گروه پژوهشی استانداردهای اطلاع‌رسانی ۱۳۷۹-۱۳۸۶

– مدیر سایت عمومی پژوهشگاه اطلاعات و فناوری اطلاعات ایران (به جز پایگاه‌های اطلاعاتی) ۱۳۷۹-۱۳۸۶

– عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه ۱۳۷۹- ۱۳۸۶

– مدیر بخش تهیه مدارک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۳۷۱- ۱۳۷۴

مجری پروژه های

۱- بررسی مشکلات اسیران (آزادگان) جنگ تحمیلی ۱۳۶۷

۲ – سانسور در ایران ۱۳۷۲ – (مجری)

۳- بررسی، تحلیل و مدلسازی نیازهای اطلاعاتی ۷-۱۳۷۶

۴- طراحی و استقرار پایگاه اطلاعات منابع زبان و زبانشناسی– کانون زبان ایران  (۶-۱۳۷۵)

۵- طراحی و استقرار پایگاه اطلاعات مراکز زبانشناسی (تولید کنندگان اطلاعات) در داخل و خارج از کشور– کانون زبان ایران ۱۳۷۵

۶- طراحی سیستم و اجرای سایت وب گروههای پژوهشی و واحدهای اجرایی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۳۷۸– مجری

۷- نشر الکترونیکی و ارائه یک مدل برای نشر اطلاعات مدارک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران – مجری

۸- یادگیری الکترونیکی: با تأکید بر یادگیری مبتنی بر وب و طراحی مدلی برای یادگیری مبتنی بر وب در حوزه علوم اطلاع رسانی. ۱۳۸۴-۱۳۸۶

۹- اعتماد در فضای سایبر: شبکه‌های اجتماعی ۱۳۹۰

۱۰- تولید محتوا در فضای سایبر. مورد مطالعه: وبلاگستان فارسی. ۹۱-۱۳۹۰

ناظر پروژه های

۱- بررسی فعالیتهای اطلاع رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۸ – ناظر

۲- بررسی تطبیقی تحصیلات تکمیلی اطلاع رسانی و کتابداری در چهارکشور جهان: انگلستان، ایران، هند و امریکا( ۱۳۷۸

۳- بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله ۸-۱۳۷۷

۴- تعیین نیازهای اطلاعاتی الکترونیکی اعضا هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران

۵- سنجش نگرش مجریان طرحهای اشتراک منابع، پیرامون عوامل موفقیت همکاری بین کتابخانه ها و اشتراک منابع. زمستان ۱۳۸۰

راهنمایی، مشاوره و داوری

۱- شناسایی و انتخاب مراکز مناسب تحویل مدرک در دنیا– داور

۲- بررسی میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانة مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران– داور

۳- داوری پایان‌ نامه‌ های  کارشناسی ارشد

۳- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد

– تولید محتوا در شبکه های اجتماعی فضای سایبری ایران– مطالعه موردی: کلوب، فرندفا و فیس فا- سکینه نجفی- کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی- راهنما

– بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش مجله های علمی الکترونیکی در ایران؛ کاربرد مدل اشاعه نوآوری اطلاعات. مورد مطالعه : ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی – فاطه محمودیان- کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی- مشاور

– طراحی مدل کسب و کار برای تولید کتاب‌های الکترونیکی مبتنی بر استراتژی اقیانوس آبی در واحد انتشاراتی «سوره مهر الکترونیک»-المیرا صابرنعیمی- کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران- مشاور

همکار پروژه های

۱- تأثیر جنگ بر دانش آموزان ۱۳۶۵

۲- برنامه ریزی استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ویرایش اول و دوم

۳- طراحی و پیاده سازی پایگاه سایت وب برای گردآوری و اشاعه اطلاعات مربوط به تغییر نظام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

۴- تهیه پیشنهاد طرح تحقیق برای پروژه تدوین لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تدریس

۱- دانشگاه علامه طباطبائی: دانشکده علوم اجتماعی. عنوان درس: تکنولوژیهای جدید ارتباطات(کارشناسی ارشد)

۲- دانشگاه تهران- دانشکده  روان‌شناسی و علوم تربیتی- نظریه های اطلاعات و ارتباطات :۱۳۹۰ (دوره دکتری)

۳- دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده علوم اجتماعی- اصول نشر و آموزش الکترونیکی:۱۳۸۶-۱۳۹۱(دوره کارشناسی)

۴- دانشگاه تهران- دانشکده برق و کامپیوتر- یادگیری الکترونیکی: ۱۳۹۱-۱۳۸۸(دوره کارشناسی)

۵- کارگاه آموزشی «نشر الکترونیکی» . پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۷ (دو مرحله)

۶- کارگاه آموزشی «نشر الکترونیکی» . دانشگاه تربیت مدرس٫ ۱۳۸۸

۷- کارگاه آموزشی «نشر الکترونیکی» . پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۸

سخنرانی تخصصی:

۱- فضای سایبر و کنشهای ارتباط‍ی. ۲۰ مهر ۱۳۹۰- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

۲- قدرت پنهان شبکه های اجتماعی- ۲۸ آذر ۱۳۹۰- نمایشگاه الکامپ

۳- نشر الکترونیکی- -۱۸ دی ۱۳۹۰ – همایش آموزشی مدیران انتشارت بنیاد شهید

۴- اعتماد در فضای سایبر. ۲۷اردیبهشت ۱۳۹۱- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

۵-  فضای سایبر و گفتمان‌های سایبری. اسفند- دانشگاه‌ علامه طباطبایی- دانشکده علوم اجتماعی

سایر:

۱- سردبیر مجله الکترونیکی ارتباط علمی (نما) پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۳۷۹-۱۳۸۷

۲- مدیر گروه پژوهشی استانداردهای اطلاع رسانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۳۷۸-۱۳۸۶

۳- عضو انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران

۴- طراحی و مدیریت سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(به جز پایگاهها)۱۳۷۸-۱۳۸۶

۵- مدیر گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۱۳۹۰

انتشارات

کتاب:
۱- یادگیری الکترونیکی (تألیف). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات؛ نشر چاپار(۱۳۸۹).


۲- نیاز سنجی اطلاعات (تألیف) .تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،۱۳۷۸، ۱۳۸۲ و  ۱۳۸۶(ویرایش دوم /چاپ سوم)


۳- نشر الکترونیکی (تألیف) .تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، (۱۳۸۲)


مقاله:


۱- نقش سازوکارهای ارتباطی و تعاملی اینترنت در الگوهای کنشگری گفتمان‌ های فضای سایبری ایران. (نویسنده همکار) فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی. شماره ۵۶، بهار ۱۳۹۱


۲-  نقد و بررسی کتاب « نظریه‌های جامعه اطلاعات».  کتاب ماه: کلیات شماره ۱۷۸ مهر ۱۳۹۱


۳- فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی: مفهوم و کارکردها. (نویسنده همکار) فصلنامه علمی-پژوهشی «جامعه اطلاعاتی». انجمن ایرانی مطالعات ایرانی. سال اول، شماره ۱٫ پاییز و زمستان ۱۳۹۰


۴-   قدرت پنهان شبکه‌های اجتماعی. خبرنامه شماره ۱۱ و ۱۲ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات


۵- رسانه نوین و سیر تحول تاریخی رسانه ها. ماهنامه مدیریت ارتباطات. شماره ۱۷ . مهر ماه ۱۳۹۰


۶- پژوهش اینترنتی: پیمایش آنلاین با استفاده از گوگل داک. کتاب ماه علوم اجتماعی. شماره ۴۱ مرداد ماه ۱۳۹۰


۷- کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان. (حمید کاظمی و محمود بابائی)فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. دوره ۲۴شماره ۱ (پاییز ۱۳۸۷) صفحه: ۱۴۱-۱۱۷


۸- مهارتهای مورد نیاز برای یادگیری مبتنی بر وب. فصلنامه مدیریت اطلاعات، دوره اول شماره ۳-۴، ۱۳۸۵٫ صص. ۱۰۵-۱۲۳


۹-   برای پاسخ به دو نیاز در نشر الکترونیکی. کتاب هفته. شماره ۱۳۴، پیاپی ۵۲۱، ۱ شهریور ۱۳۸۱٫


۱۰- وب چیست و چگونه کار می کند؟ مجله الکترونیکی نما(ارتباط علمی)- شماره اول دوره اول-زمستان ۱۳۷۹٫


۱۱- مبانی نیازسنجی اطلاعات. فصلنامه اطلاع رسانی، دورۀ ۱۲، شماره ۴، تابستان.۱۳۷۶٫


۱۲- بررسی پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه اطلاع رسانی.، دوره ۱۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۵٫


۱۳- معرفی پایگاههای اطلاعاتی خارجی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه اطلاع رسانی، دورۀ ۱۱، شماره ۳، بهار ۱۳۷۵٫


۱۴- سیستمهای اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات(ترجمه). فصلنامه اطلاع رسانی، دوره ۱۲، شماره ۳، بهار ۱۳۷۶

مقاله سمینار:

۱- طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها. مجموعه مقالات همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ سال ۱۳۸۲٫ جلد دوم، صص. ۲۰۵-۲۳۲،انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی و کتابخانه ملی ایران، ۱۳۸۴٫.

۲- Impact of Internet Communication Mechanism on the Interaction patterns of Cyberspace Activists in Iran. World Conference on Information Technology (WCIT – ۲۰۱۱). ۲۳-۲۷  Nov. 201, Antalya: Turkey.


نظارت برترجمه، ویرایش و انتشار ۹ عنوان از مجموعه کتابهای اسلیب:

۱- انتخاب منابع اطلاعاتی
۲- ارزشیابی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
۳- مدیریت مجموعه های فیلم و ویدیو
۴- تهیه راهنما برای خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
۵- برنامه ریزی حوادث در خدمات اطلاع رسانی و کتابداری
۶- برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
۷-تبلیغ کارآمد سایت وب
۸- دورکاری برای کتابداران و اطلاع رسانان
۹- مدیریت خودکارسازی کتابخانه ها

گفتگو:
۱- برای پاسخ به دو نیاز در نشر الکترونیکی. کتاب هفته. شماره ۱۳۴، پیاپی ۵۲۱، ۱ شهریور ۱۳۸۱٫

۲- کمپین ها؛ نقاط ثقل جامعه اطلاعاتی– ماهنامه مدیریت ارتباطات- شماره ۲۱- دی ماه ۱۳۹۰