سایت انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران در زمستان سال ۱۳۹۱ گفتگویی با من داشت درباره پیشینه فعالیت‌هایم درمحمود بابایی زمینه «تولید محتوای دیجیتال» و « نشر الکترونیکی ». این گفتگو حاوی نکته علمی و فنی ویژه‌ ای نیست، بلکه مروری است بر کلیات تلاش‌هایی که در زمینه های گفته شده انجام داده‌ام. نشانی متن کامل مصاحبه در سایت انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران http://www.isaim.ir/?cat=42