دکتر محمود بابایی

چکیده

از دیدگاه تاریخی، پیوند ناگسستنی بین رسانه‌ها و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. نگاهی به تحولات فناوری رسانه‌ای از پیدایش چاپ تا دوران اینترنت، نشان از تأثیر بی‌چون‌ و‌ چرای فناوری بر کیفیت تولید محتوای پیام‌های ارتباطی، دگرگونی‌های شگرف در حوزه مدیریت رسانه، و تحول در گستره دامنه نفوذ رسانه‌های ارتباطی دارد. رسانه‌های دیجیتال دوران کنونی، ژرفای این پیوند را به‌خوبی نمایان ساخته‌اند. در این مقاله، تلاش بر این است که ضمن مروری بر گونه‌شناسی رسانه‌ های دیجیتال، محور بحث، آشکارسازی مفهوم رسانه‌ های دیجیتال، و اشاره به دو ویژگی مهم آن، یعنی« مشارکت‌پذیر ی»و « فناوری محوری » باشد.


منبع: ماهنامه گفتمان علم و فناوری. دوره ۱, شماره ۲ (۱۳۹۲)