گرایش به پژوهش پیرامون تعامل انسان- ماشین ، و انسان- انسان با واسطه ماشین،  به دوران جنگ جهانی دوم و تلاش برای افزایش کارآمدی سلاح ها بازمی گردد. « جامعه پژوهشی ارگونومیک ها »در سال ۱۹۴۹ م بنیان نهاده شد که به مطالعه ویژگی های فیزیکی ماشین و سیستم ها، و تأثیر آن بر عملکرد کاربران می پرداخت. هدف ارگونومى یا مهندسى عوامل انسانى، ایجاد تناسب بین کار و انسان است. متخصصان ارگونومی، با بهینه کردن تناسب بین انسان و سایر اجزاى سیستم هاى کار، کارایی انسان و سیستم ها را بهبود می بخشند….

کتاب ماه کلیات: اطلاعات، ارتباطات و دانش، شماره ۱۸۷، تیرماه ۱۳۹۲٫ صص ۲۶-۳۰

متن کامل PDF