نویسندگان:
محمود بابایی
سپیده فهیمی فر (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران)
چکیده:
هدف: شناسایی ویژگی‌‌های رسانه‌‌های نوین و ترسیم الگوهای ارتباطی در آنها و شکاف آنها با رسانه‌‌های قدیمی‌تر روش
رویکرد پژوهش: بررسی متون کتابخانه‌‌ای یافته‌‌ها: الگو‌های ارتباطی رسانه‌‌های نوین به سمت احیای روش‌های انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط در دوران گذشته و ارتباط میان‌‌فردی سوق یافته است.
نتیجه‌گیری: با پیشرفت فناوری‌های جدید احساس برقراری ارتباط به‌‌صورت میان‌فردی کاملاً شبیه‌سازی خواهد شد. پیشرفت‌های حوزه‌های زیرساختی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری موجب تکامل کیفیت ارتباطات در عرصه ارتباطات شده است. این روند نه‌‌تنها وضعیت انتقال پیام یک‌طرفه را در رسانه تغییر داد، بلکه از تعامل‌های مبتنی بر پیام‌های متنی عبور کرد و رسانه نوین، خود را در شکل کامل چندرسانه‌ای- تعاملی به رخ کشید.
واژه‌های کلیدی: رسانه نوین، الگوهای ارتباط، انتقال اطلاعات، وبلاگ، محتوای دیجیتالی، دروازه‌بانان اطلاعاتی، منحنی پذیرش، نظریه تمتع و تلذذ

متن کامل مقاله PDF