در محضر استادی که بسیار از او آموخته‌ام: دکتر عباس حرّی- ششم دی ماه ۱۳۹۱ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در محضر استاد گرانمایه آقای دکتر محسنیان راد

 

در کنار استاد گرانقدرم آقای دکتر خانیکی

 

در محضر استاد پر افتخار، پروفسور معتمدنژاد در سال ۱۳۸۷

سفر حج آذر ۱۳۸۹: عرفات

ادامه عکس‌ها ۱