صفحه ویژه دانشجویان

عنوان درس: ارتباطات و سیبرنتک: (دوره دکتری)


نکات مهم در نگارش مقاله

– نگارش و تدوین مقاله حتماً باید با توجه به دستورالعمل‌های: ■  راهنمای نوشتن مقاله و ■  الگوی تدوین مقاله باشد

– زمان ارائه پذیرش مقاله تا ۲۰ روز پس از برگزاری امتحان کتبی درس است

– برای تسریع در دریافت پذیرش، ارسال مقاله به  «ماهنامه گفتمان علم و فناوری» نشریه انجمن علمی مدیریت اطلاعات پیشنهاد می‌شود

– ضرورتی به درج نام استاد در مقاله نیست

– دانشجویان، پیش از ارسال مقاله برای دریافت پذیرش، می‌توانند درباره محتوای مقاله با مدرس مشورت نمایند اما این‌کار الزامی نیست

– مقاله‌ها باید دارای ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، نام نویسنده، چکیده و کلیدواژه‌ها باشد

– این مقاله‌ها برای همیشه به نام شما ثبت می‌شود. کپی کردن از نوشته‌های دیگران نه تنها از ارزش کار شما می‌کاهد، بلکه به عنوان یک نقیصه در رزومه شما باقی می‌ماند. سعی کنید از منابع متنوع استفاده کنید. این گونه نباشد که مقاله، مجموعه‌ای از نقل قول‌های متعدد از منابع باشد. دیدگاه تحلیلی شما از همه چیز مهم‌تر است.

– این مقاله‌ها می‌تواند شروعی برای تولید محتوای علمی از سوی شما باشد. اصلاحات پیشنهادی را جدی بگیرید

– پس از سپری شدن زمان ارائه گواهی پذیرش، نمرات دانشجویان در سایت دانشگاه درج خواهد شد

اطلاعات بیشتر:  ■ تکالیف دانشجویان و پروژه‌ها و فایل‌ها

________________________________________

شرح درس ارتباطات و سیبرنتک: دوره دکتری

هدف: شناخت مبانی نظری اطلاعات و ارتباطات و کسب توانایی ارزیابی و کاربرد آنها

سرفصل‌های درس:

– رویکردهای موجود درباره اطلاعات و ارتباطات در حوزه علوم انسانی و علوم ابزاری

– مبانی نظری و تعریف اطلاعات؛ مفاهیم سیبرنتیک، آنتروپی

– نظریه های ریاضی، فیزیک کلاسیک و کوانتومی اطلاعات

– نظریه معناشناختی اطلاعات

– رویکرد پدیدار شناسی و هرمنوتیک در فلسفه نوین

– پیوستگی مفهومی اطلاعات و ارتباطات

– نظریه‌های ارتباطات: گونه ها و  رویکردها؛ تکنولوژی نوین و نظریه های ارتباطی

– کاربرد نظریه های ارتباطات

– اکوسیستم اطلاعاتی: فضای سایبر و جامعه شبکه ای

■ تکالیف دانشجویان و پروژه‌ها